ગરીમા યાદવ મિસ ઈંડિયા ચાર્મિંગ ફેસ ખીતાબ જીત્યા બાદ જોડાયા ભારતીય સેના મા..

આપણે વિચારતા હોય એ કે કોઇ પણ મહીલા બ્યુટી કોન્ટેસ્ટ જીતી ને મોડેલીંગ અને અને એકટીંગ…